НовиниПолезни връзки
ЗА НАС
Фирма “ПРОМИНВЕСТ” е създадена през 1991 година, с централен офис в град Благоевград, България.

Дейността на компанията обхваща различни направления в макроструктурата на индустрията на България.

Фирмата започва в областта на търговията със продукция на хранителната, леката, текстилната промишленост, химически изделия, строителни материали, селскостопанска техника. В началния период развива дейността в областта на транспортните услуги, туризъм, маркетинг, инженерингова дейност, свързвана с доставката на нови технологии, машини и съоръжения. Съществен процент в компанията заема рекламно-информационната структура. Външно търговския обмен на фирмата допринася за големите успехи и авторитет. Съсредоточава своето внимание и средства в промишлеността, нуждаеща се от вноса на суровини от страните на бившия СССР. В кратки срокове, ПРОМИНВЕСТ запълва съществен дял на търговския обмен между България и ОНД. Това допринася за високия финансов резултат на фирмата, на базата на който ПРОМИНВЕСТ залага нови инвестиции в друг отрасъл - тютюневата индустрия.

През 1992 г. фирмата слага основите на своята основна дейност в тютюневата промишленост на страната, като – тютюнопроизводство, промишлена обработка, реализация, включващо както износ за страните от бившия СССР, така и за страните от Източна и Западна Европа.

Годините 1994 – 1997 са ключови в развитието на ПРОМИНВЕСТ – създава две фабрики, а по - късно и трета, за производство, преработка, манипулация и ферментация на тютюн. Закупува 40 сушилни камери американско производство "Макситерм". Използваните високи технологии и съвременното оборудване на цеховете позволява, с минимално количество персонал, да произвежда качествен тютюн, сравним с продукцията на водещите световни компании. За нуждите на производството и с цел висококачествено производство закупува Машинно - тракторна станция, която има капацитет да обслужва производствения обем на компанията. Базата разполага с десетки трактори, комбайни и друга селскостопанска техника, които се обслужват от добре подготвени специалисти. Техниката се използва при обработка на земята и отглеждането на тютюн от началото на производството до транспортирането на зелената маса в цеховете за преработка на суровината. Наличните производствени бази позволяват изготвянето на краен продукт от момента на разсадопроизводството на тютюна, засаждането, механизираното обслужване на масивите, растителната защита, транспортирането, преработката, съхранението и реализацията му. А, за подпомагане на животновъдите и селскостопанските производители закупува и възстановява Станция по механизация на животновъдството. През 2000 г. построява модерен склад за съхранение на готовата продукция.

В България се произвеждат висококачествени Виржиния и Бърлей, както и известния в цял свят български Ориенталски тютюн. Към настоящия момент Проминвест произвежда голяма част от тютюневата продукция в страната и има тенденция за увеличаване на производството. Основния продукт, който реализира е обработен и ферментирал български ориенталски тютюн, Виржиния и Бърлей - конкурентно способен на международния пазар. ПРОМИНВЕСТ предлага, освен многообразие от висококачествени тютюни, професионална консултация на своите клиенти за най-адекватно решение относно избора на подходящ /материал/ тютюн.

Вследствие на постигнатите резултати в областта на търговията, мениджмънта, маркетинга и др. Проминвест е високо оценена, като е награждавана в различни категории и от различни асоциации за:


През 2001 г. във Франкфурт, Германия по време на 27-та Международна Конвенция ПРОМИНВЕСТ е наградена от Международния Изборен Комитет на Business Initiative Directions в Златна категория за Качество и Технология за общо постижение със наградата “Arch of Europe for Quality and Technology”.
Фирмата става лауреат на “Golden EMRC Award 2001” в Брюксел, за постигнати високи технико – икономически резултати в производството, мениджмънта и маркетинга.
През 2002 година в Лондон “Business Initiative Directions BID” връчи на фирмата международната награда “Quality Crown Award – London 2002” в категория платина за ежегодното лидерство на пазара.
ПРОМИНВЕСТ бе удостоена с плакет за принос в провеждането на Годината на България в Русия – 2009.
© Copyrights PROMINVEST